SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
Kazania św. AntoniegoCiało Chrystusa
Dlatego należy mocno wierzyć i wyznawać ustami, że to Ciało, które zrodziła Dziewica, które wisiało na Krzyżu, leżało w grobie , trzeciego dnia zmartwychwstało, wstąpiło do nieba na prawicę Ojca, je dziś prawdziwie daje Apostołom – to Ciało prawdziwie co dzień Kościół konsekruje i rozdziela swoim wiernym. Albowiem pod wpływem tego słowa: To jest Ciało moje, chleb przeistacza się w Ciało Chrystusa, które temu, kto je godnie przyjmuje, udziela namaszczenia podwójną tłustością, ponieważ i pokusy łagodzi, i pobożność pobudza, i dlatego powiedziano: Ziemia mlekiem i miodem płynąca (Pwt 31.30) – gdyż osładza gorycze i syci pobożność.

Z kazania na Wielki Czwartek

Drogi do świętości. Poznań 2003, s. 196


Nadzieja
Nadzieja jest oczekiwaniem dóbr przyszłych, co wyraża uczucie pokory i pilny obowiązek służby. Oto Józef, pokorny i pilny sługa. Słowo nadzieja (spes) oznacza postęp i wzrost. Natomiast coś przeciwnego oznacza depresja, która nie ma w sobie żadnej możliwość postępu, jako że nikt z tych , co kochają grzech, nie pragnie przyszłej chwały. Żeby zaś nadziei nie zepsuć za pomocą zbytniej pewności siebie, trzeba do niej dołączyć bojaźń Pańską, która jest początkiem mądrości (Ps 110,10). Do zażywania jej słodyczy nikt inny nie może dojść, jak tylko wpierw zakosztuje goryczy bojaźni. Dlatego w księdze Wyjścia powiedziano, że synowie Izraela najpierw znaleźli gorzką wodę w Mara, a dopiero potem słodką mannę (Wj 15,23). Bowiem przez kielich goryczy dochodzi się do radości zdrowia (Dom. IIp.).
Przedmiotem naszej nadziei: Bóg – Jezus Chrystus – Winniśmy ufać jedynie Temu, kto stworzył nas, a nie temu, co myśmy utworzyli.
Ten, kto nas stworzył, jest całym dobrem, najwyższym dobrem, natomiast dobro, które myśmy utworzyli, jest podobne do zbrudzonej szmaty (por. Iz 64,6). Sam więc rozsądź, jakim dobru masz pokładać nadzieję. Zaprawdę, w dobrym Jezusie Chrystusie, o którym prorok mówi: Dobry jesteś i dobrze czynisz (Ps 118,68). (Dom. I Adventus; II)Wiara

Wiara prawdziwa – Dobrze zauważ, że słowo fides – wiara, pochodzi z dwu słów: facere i dicere – czynić i mówić. Jeśli czynię to, co mówię, wtedy moja wiara jest prawdziwa. Taka wiara zbawia: Wstań, idź w pokoju, ponieważ wiara twoja cie zbawiła. (Dom. XIV p.)


Chrystus: kamień węgielny wiary - Wiara zakorzeniona jest w Chrystusie. Wy przeto, wierzący, weźcie wiązkę wiary, zanurzcie we krwi Jezusa i pokopcie nią nadproże i obydwa skrzydła drzwi. Nadprożem duszy jest rozum, obydwoma skrzydłami jej wola i czyn, którego winno się dokonywać z pamięcią na mękę Jezusa Chrystusa …Tych, którzy będą naznaczeni tym znakiem, Pan rozpozna, a oni Pana. (Dom II p.)


 str:   1 2
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło