SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościO franciszkanach w Jaśle
Blisko sto osób zainteresowanych historią jasielskich franciszkanów zgromadziła sesja naukowa, która odbyła się 10 czerwca br. w Jasielskim Domu Kultury, inaugurująca Dni Jasła 2011 i uroczystości ku czci św. Antoniego, patrona miasta, podczas których została odsłonięta tablica upamiętniająca pierwszą lokację kościoła Ojców Franciszkanów w Jaśle.
Prelegenci: o. dr hab. Zdzisław Gogola (OFMConv) z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dr Andrzej Laskowski, historyk sztuki z Wydziału Historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Pierwszy z nich przedstawił „Dzieje Franciszkanów jasielskich w XX wieku”, ukazując trudności, jakie franciszkanie pokonywali w minionym stuleciu.
Natomiast dr. Andrzej Laskowski ukazał dzieło franciszkanów jasielskich w kontekście artystycznym. Pochodzący z Jasła prelegent pokazał w jaki sposób ojcowie franciszkanie przybywając do Jasła wprowadzili nową jakość, sprowadzając do miasta wybitnych artystów i ich dzieła dla dekoracji świątyni.


Ocalenie figury św. Antoniego w Jaśle
"Na szczególne podkreślenie zasługuje niemal cudowne ocalenie figury św. Antoniego znajdującej się pierwotnie nad ołtarzem zburzonego kościoła i zachowanie przewiązki łączącej kościół z klasztorem. Istniejąca do dziś w nowym kościele drewniana polichromowana rzeźba św. Antoniego przetrwała pożar i minowanie. Przywalona dużą ilością gruzu, bez uszkodzeń, doczekała końca wojny. Z rumowiska odkopał ją na wiosnę 1945 r. mój Ojciec Jan Wczwszczak pracujący wówczas przy remoncie klasztoru i przygotowywaniu w nim kaplicy. Jedynym znakiem tych tragicznych losów figury był odłamek pocisku tkwiący w brodzie św. Antoniego. Również - mimo gwałtownego burzenia kościoła - zostało nietknięte pomieszczenie posiadające jedną ścianę wspólną z kościołem, zaś drugą wspólną z klasztorem, W tym miejscu były złożone naczynia i szaty liturgiczne oraz cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej wraz z przedmiotami kultu. Dzięki temu zostały uratowane cenne obiekty kultu religijnego".

fragment listu Stanisława Wawszczaka do Z. Świstaka z r. 01.11.1990 r.


IV Niedziela Wielkiego Postu
Światłość

Uzdrowienie niewidomego od urodzenie to kolejny przykład opisany w Ewangelii, w którym możemy zobaczyć jak spotkanie z Jezusem zmienia rozmawiająca z Nim osobę.
Jezus przywracający wzrok niewidomemu od urodzenia, obdarzył go łaską, o której on nawet nie marzył. Jezus jednak nie tylko uzdrowił jego oczy, spotkanie z Panem sprawiło, że ten żebrak pogardzany przez innych, uważany za ukaranego ślepotą za swoje lub rodziców winy grzesznika, odzyskał własna dumę i godność.
Zadziwia nas odwaga tego człowieka, który wezwany przez faryzeuszów, bez lęku, śmiało a nawet butnie rozmawia z nimi, broniąc Jezusa przed oskarżeniami o nieprzestrzeganie szabatu.
Uzdrowiony żebrak z niezwykłą logiką, pewnością siebie, nie zważając na obelgi, którym go obrzucano i inne konsekwencje swej odwagi przeciwstawia się uczonym w Piśmie a nawet pozwala sobie na pouczanie ich.
Widzimy, że spotkanie z Jezusem zaowocowało u tego człowieka nie tylko odzyskaniem wzroku, ale też odrodzeniem jego człowieczeństwa, poczucia wartości Dziecka Bożego, uwolniło go od lęku i poniżenia, uczyniło z niego odważnego wyznawcę Jezusa. Dał temu wyraz, gdy przy ponownym z Nim spotkaniu oddał Mu pokłon i zawołał: „Wierzę Panie!”. Tak światłość, którą jest Jezus stała się udziałem nie tylko oczu niewidomego, ale też jego serca i duszy. Obyśmy się także i my na Nią otwarli.

bip


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło