SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościI URODZINY ŚWIETLICY
Tekst wygłoszony na spotkaniu Stowarzyszenia św. Antoniego w dniu 14 listopada 2010

Szanowni Państwo, podobnie jak nasze Stowarzyszenie, również świetlica obchodzi teraz swoje I urodziny. W związku z tym przyszedł czas na podsumowanie naszych działań na rzecz dzieci.
„RADOSNA PRZYSTAŃ” gości dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla każdego podopiecznego.
Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie opieki dzieciom po zakończonych lekcjach szkolnych oraz zorganizowanie czasu wolnego. Udzielamy również pomocy w nauce i dajemy szansę na rozwijanie swoich talentów poprzez udział w różnych zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy: plastycznych, muzycznych, tanecznych, kulinarnych, warsztatów ceramicznych. Znajdujemy też czas na zabawę i na sport, wyjścia na zewnątrz: do kina, na basen, do parku. Prowadzimy zajęcia profilaktyczne oraz staramy się urozmaicać czas spędzony u nas. Dzieci codziennie mają okazję zjeść coś smacznego. Czasami sami uczą się nowych potraw, których przepisy zapisują w książce kucharskiej.
W celu uzyskania środków finansowych na działanie świetlicy napisaliśmy kilka projektów.
Pierwszym naszym sukcesem był złożony w UM Jasła projekt dotyczący dofinansowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży jasielskiej. W kwietniu b.r. dostaliśmy 20 tys. zł na 9 m-cy trwania projektu. Z otrzymanych środków finansowych pokrywamy zakup artykułów spożywczych, biurowych, sprzętu niezbędnego do funkcjonowania świetlicy. Zorganizowaliśmy również wyjazd do Krempnej i Kotani dla naszych podopiecznych.
Na wakacjach podjęliśmy współpracę z warszawską Fundacją „PRZYJACIÓŁKA”. Otrzymaliśmy od nich 4 tys. zł., które przeznaczyliśmy na zorganizowanie letnich wyjazdów do: Sanoka, Rzeszowa, Kolbuszowej oraz Myczkowców. Dzieci miały okazję poznać trochę historii naszego regionu, oglądnąć Shreka w kinie 3D czy wziąć udział w warsztatach garncarstwa. W pozostałe dni organizowaliśmy dla dzieci: wyjścia na basen, na boiska Orlika 2010, do jasielskiego kina „Syrena”, wyjścia na lody, pizzę. Codziennie otrzymywały posiłek w postaci drożdżówki, bułki i soku, herbaty. Chcieliśmy dać im trochę słońca i radości w tegoroczne wakacje. I myślę, że nam się to udało. Dzieci były bardzo zadowolone, uśmiechnięte. Miały okazję spędzić wakacje gdzie indziej niż w domu przed telewizorem. Dużo mogły zwiedzić oraz trochę się zrelaksować.
Mówiąc o naszych wyjazdach wakacyjnych nie można nie wspomnieć o wycieczce do Leska i nad Solinę, którą zasponsorowało i zorganizowało Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Wraz z reprezentantami dwóch innych jasielskich świetlic: „Arki Młodych” i „Czarodzieji” nasze dzieci miały okazję płynąć statkiem po jeziorze Solińskim oraz zwiedzić ogromny Kamień Leski. Dodatkowo wybraliśmy się również na wycieczkę do Desznicy. Gościliśmy tam u Wspólnoty „Wiara i Światło”. Przeprowadziliśmy zawody sportowe: mecz siatkówki, przeciąganie liny oraz inne konkurencje. Na koniec zaprosiliśmy wszystkich na ognisko połączone ze wspólnym śpiewem.
Kolejnym naszym działaniem jest współpraca z rzeszowskim ROPSem. We wrześniu napisaliśmy projekt, który został pozytywnie zaopiniowany. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10,5 tys. zł. Z tych środków chcemy zakupić część wyposażenia: lodówkę, szafkę z umywalką i komputer oraz artykuły spożywcze, papiernicze, gry dydaktyczne.
W tym miejscu warto wspomnieć o jasielskim MOPSie, który bardzo nas wspiera w podejmowanych działaniach: pomaga szukać sponsorów, informuje o nowych konkursach ofert.
Niedawno, w porozumienu z p. Zbigniewem Dranką zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne europejskiego projektu „Młodzież w działaniu”. Nasze dzieci wykonały z tej okazji kartki ręcznie robione, które rozdawaliśmy uczestniom spotkania. My również planujemy skorzystać z możliwości jakie daje nam Unia Europejska i będziemy wypełniać wnioski z tego projektu.
Mamy już też plany na najbliższe tygodnie. Za tydzień w sobotę organizujemy Zabawę Andrzejkową dla dzieci ze świetlicy oraz z innych grup parafialnych: ministrantów, scholki, oazy, Dzieci Maryi. Impreza będzie współfinansowana przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.
Świadczy to o tym, iż cały czas dbamy o naszych przyjaciół. W dalszym ciągu współpracujemy też z Fundacją „Przyjaciółka”, która zaoferowała się zorganizować tegoroczne Mikołajki. Nasi podopieczni i ich młodsze rodzeństwo napisali piękne, kolorowe listy do Świętego i z niecierpliwością czekają na Jego wizytę.
Nasza świetlica bardzo ceni nowe kontakty. Cieszymy się, iż jesteśmy zauważani i brani pod uwagę przy takich działaniach. Jednak nie spoczywamy na laurach i nadal chcemy się rozwijać. Sami również podejmujemy się pisania nowych projektów oraz zdobywania przyjaciół Świetlicy.
Kierownik świetlicy
Joanna Dacyl


Pierwsza rocznica powołania Stowarzyszenia Św. Antoniego w Jaśle
Św. Antoni - Chlebie ubogich i potrzebujących – módl się za nami.O. Krzysztof Kozioł - Kapelan Stowarzyszenia


Pierwsza rocznica powołania Stowarzyszenia Św. Antoniego w Jaśle
Szanowni Państwo
Założyciele Stowarzyszenia
O. Krzysztofie - nasz Kapelanie
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
i Wy sympatycy, czciciele Św. Antoniego i jego dzieł

Gdy 30 września 2009 r. spotykaliśmy się bardzo nieliczną grupą dojrzewała w nas idea i wizja Stowarzyszenia. Pierwsze dyskusje, pierwsze opinie umocniły nas w pewności, że idziemy w dobrym kierunku. Jest potrzeba realizacji przykazywania miłości bliźniego poprzez udzielanie pomocy, opiekowania się i wsparcia moralnego wypływających z duchowości Św. Antoniego.
Dlatego też nie przypadkowo Stowarzyszenie miało obrać sobie za Patrona właśnie Św. Antoniego – świętego, któremu tak bliskie były i są sprawy ludzi, nasze problemy.

To dzięki wsparciu duchowemu i modlitwie O. Krzysztofa – inicjatora i głównego orędownika tej szczytnej idei, dnia 12 października 2009 r. z inicjatywy Grupy Założycieli, po podjęciu niezbędnych uchwał, przyjęciu Statutu i złożeniu stosownych dokumentów w Sądzie Rejestrowym Rzeszowie, dnia 16 listopada 2009 r. zarejestrowane zostaje nasze Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle.
Rozpoczynamy pracę. Powołany Zarząd w osobach:
1. Jan Paweł Łucki - Prezes
2. Wacław Moskal – Wiceprezes
3. Kazimiera Trzeciak – Sekretarz
4. Maria Nawrocka – Skarbnik
5. Zdzisław Dziedzic – Członek
dzieli między siebie zadania i obowiązki i rozpoczyna się praca. Działamy zupełnie społecznie. Obejmujemy opieką naszą franciszkańską Świetlicę „Radosna Przystań”.
Otrzymujemy wsparcie materialne od Klasztoru i darczyńców z Jasła i okolic. Za to szczególnie dziękujemy ofiarodawcom, którym wspólnie wraz z naszymi podopiecznymi ze Świetlicy podziękujemy na zakończenie tego roku.
Środkami tymi wspomagamy działalność naszej Świetlicy.
Świetlica pod kierownictwem Joanny Dacyl i wielu wolontariuszy prowadzi działania na wielką (jak na nasze lokalne warunki i możliwości) skalę. O szczegółach działalności Świetlicy i jej dokonaniach usłyszymy w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Utrzymujemy stały kontakt z naszą Świetlicą, wspieramy jej działania, udzielamy się w jej pracach.
Wspólnie ze Wspólnotą franciszkańską byliśmy współorganizatorami spotkań i wykładów.
To są nasze sukcesy.

Jest też i porażka. Nie udało się nam doprowadzić do zarejestrowania naszego Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Szanowni Państwo
Przy Was składam serdeczne podziękowanie O. Krzysztofowi za wszystko co robi dla Stowarzyszenia (za to co wiemy i za to o czym może się nie dowiemy), ale jest to na pewno dobre bo przynosi wymierne efekty, Pani Kazimierze Trzeciak za wspieranie działań Świetlicy poprzez m. innymi udzielanie lekcji z j. polskiego i współredagowanie naszego Antosia, Pani Marii Nawrockiej za udzielanie się w pracach Świetlicy i dysponowanie naszym skromnym majątkiem. Dziękuję pozostałym Członkom Zarządu.
Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do osób pracujących w Świetlicy: Joanny Dacyl, Gabrieli Szura, Marcina Bażyka, Łukasza Zięby i innych. Wszystkim Wam dziękuję.

Szanowni Zebrani
Dziękując Wam za przybycie zawracam się z apelem.
Pobierzcie Deklaracje przynależności do Stowarzyszenia. Podpiszcie je i zwróćcie do nas. Przekażcie też dokument ten swoim bliskim i znajomym. Tworzymy wspólnie wielkie dzieło, potrzeba nam ludzi odważnych i wartościowych. Składka członkowska to 1 zł na miesiąc. Jest składką symboliczną – ponieważ wartością najwyższą jest nasz wkład duchowy i wsparcie działań.
Zasygnalizowałem niektóre z naszych problemów codziennego działania – reszta to Państwa uwagi i słowa w dyskusji.
Liczymy na wasze szczere wypowiedzi.
Dziękuję za uwagę.
Św. Antoni - Chlebie ubogich i potrzebujących – módl się za nami.
Za Zarząd:
Jan Paweł Łucki
Jasło, dnia 14 listopada 2010 r.


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło