SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościCzytajmy Posłańca Św. Antoniego z Padwy
Małgorzata Myrcha-Kamińska pisze w ostatnim numerze Posłańca Św. Antoniego:


W warszawskim sanktuarium świętego Antoniego z Padwy od roku działa Bractwo jego imienia. W dniu 4 października 2009, w dniu odpustu ku czci św. Franciszka z Asyżu, przy świątyni usytuowanej u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Zakroczymskiej, po 345 letniej przerwie zostało reaktywowane Bractwo św. Antoniego z Padwy.
Bractwo przy tym kościele zostało powołane do istnienia Bullą papieża Aleksandra VII w l664r. jako pierwsze, lub jedno z pierwszych w Polsce.
Ponieważ nie zostało nigdy rozwiązane, a jego działalność została przerwana jedynie zakazem okupacyjnej władzy zaborcy, o dalszym jego istnieniu orzekł prowincjał ojców franciszkanów swoim Dekretem z dnia 4 X 2009 r.
A zatem swoje istnienie i swoje przywileje warszawskie Bractwo Św. Antoniego opiera na bulli Aleksandra VII.
Przygotowanie do odbudowy dawnego Bractwa trwało prawie rok. Kiedy zaczynało na nowo swoją działalność, swój udział w odradzającym się Bractwie zgłosiło około sto osób. Nie wszyscy zapisani uczestniczą regularnie w bieżącym życiu Bractwa, ale wielu rzeczywiście bierze w nim udział.
Struktura organizacyjna Bractwa ma charakter hierarchiczny. Składa się z zarządu i członków. Nad funkcjonowaniem Bractwa, zgodnie ze Statutem i innymi dokumentami regulującymi jego działalność, czuwa zarząd, na którego czele stoi prezes, będący osobą świecką. Do zarządu wchodzą ponadto wiceprezes, sekretarz, skarbnik, moderator duchowy.
Członkowie Bractwa Świętego Antoniego starają się:
• Poznać bliżej swojego Patrona poprzez słuchanie kazań i własne studium;
• Wspólnie celebrować nabożeństwa antoniańskie i inne ważne uroczystości kościelne;
• Przyczyniać się do propagowanie kultu św. Antoniego Padewskiego;
• Budować wspólnotę wiernych skupioną wokół świętego Antoniego, by lepiej i głębiej przezywać relacje z Bogiem i bliźnimi;
• Pogłębiać własne życie religijne, miedzy innymi poprzez uczestniczenie w nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych;
• Naśladowanie, na miarę swoich możliwości, cnoty świętego Antoniego;
• Włączać się do służby liturgicznej poprzez posługę lektorską, kantorską i wspólne śpiewanie pieśni kościelnych
• Uczestniczyć w życiu Kościoła zarówno indywidualnie, jak też w działalności zorganizowanej;
• Promować religijny model życia we wspólnotach rodzinnych;
• Starać się o nadanie religijnego charakteru swojej egzystencji, swojej aktywności rodzinnej, zawodowej i społecznej.


PAN BÓG GOŚCIEM CZY DOMOWNIKIEM?
Wspólnota Franciszkanów
Stowarzyszenie św. Antoniego
w Jaśle

zapraszają

chrześcijańskich rodziców, nauczycieli i katechetów

na wykład
Br. TADEUSZA RUCIŃSKIEGO
autora publikacji na temat wychowania oraz współpracującego przy redagowaniu miesięczników „Sygnały Troski” i „Anioł Stróż”

6 listopada 2010


9.30 Wspólny różaniec w kościele
10.00 Wykład w Domu Katechetycznym sala 34
11.00 Przerwa na kawę
11.30 DyskusjaZgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: stowarzyszenie.sw.antoniego@gmail.com lub w kancelarii parafialnej


u Bł. Władysława Findysza... podziękowania i prośby ...


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło