SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościZarząd Stowarzyszenia na gościnnej ziemii desznickiej
Dnia 29 sierpnia 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia św. Antoniego w Jaśle wspólnie z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia na swoim kolejnym posiedzeniu gościli w u ks. Józefa Obłója Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy.
Pobyt rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez O. Krzysztofa Kozioła – Opiekuna Stowarzyszenia w intencji Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich rodzin.
Po Mszy Świętej odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawiciela Świetlicy Parafialnej „Radosna Przystań”.
Miłym akcentem kończącym pobyt na gościnnej ziemi desznickiej było wspólne rodzinne świętowanie przy ognisku z kiełbaską, nie zabrakło też tradycyjnych wypieków domowych.
Pobyt zakończył się wspólną modlitwą do Patronki Parafii i błogosławieństwem otrzymanym od Proboszcza Desznickiej Parafii.
Za miłe i ciepłe przyjęcie serdecznie księdzu Jozefowi w imieniu uczestników i Opiekuna dziękujemy staropolskim „Bóg zapłać”.
jpł

Trochę historii:
W 1790 r. wybudowano w Desznicy cerkiew grecko-katolicką p.w. św. Dymitra Męczennika. Jest ona bez określonego stylu, jednonawowa z prezbiterium i kruchtą. Odnowiono ją i upiększono dzięki staraniom św. kardynała Sembratowicza z Desznicy. Konsekrowano ją 08.04.1891 r. Cerkiew wyposażona była w obrazy w srebrnych ramach (min. portret kard. Sembratowicza). Zostały one wraz z innymi przedmiotami wywiezione do ZSSR. Cerkiew zbudowana jest z kamienia piaskowego z tutejszego terenu. Architektonicznie podobna jest do kościołów rzymsko-katolickich. Świątynia jest polichromowana. Nad prezbiterium znajdują się postaci Świętej Trójcy. Na wysokości okien postaci wielkości naturalnej. W nawie głównej na suficie obraz Wniebowzięcia NMP. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz boczny ze wspaniałą predelą - ikoną. Centralne miejsce w ołtarzu zajmuje obraz Ecce Homo. Ołtarz główny posiada relikwie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Do 1944 r. Desznica była parafią grecko-katolicką. Po zamordowaniu przez bandy ks. Lisikiewicza cerkiew nie została ponownie obsadzona. Podczas frontu w styczniu 1945 r. cerkiew została poważnie zniszczona pociskami. Dekretem z dnia 29.12.1947 r. wydanym przez bpa Franciszka Bardę, została tu utworzona ekspozytura parafii Nowy Żmigród do której należały Desznica i Jaworze. Do 1957 r. obsługiwana była przez księży z Nowego Żmigrodu. Od 27.11.1957 r. stałym ekspozytem został ks. Alfred Mastej. Parafia erygowana w 1957 r.
Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1790 r. (dawna cerkiew gr-kat.).
Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiebiorców i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - DZIĘKUJEMYDzięki Waszej hojności, Waszemu zrozumieniu naszych małych-wielkich spraw bardzo mile wspominać będziemy zafundowane nam niezapomniane chwile umilające naszą wakacyjną codzienność. DZIĘKUJEMY
Ps. szczegóły Świetlica Radosna Przystań


W GOŚCINIE U ANTOSIÓW... wspólne - radosne smakowanie ...


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło