SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościWIELKA TRAGEDIA NARODOWA
WIELKA ŻAŁOBA - ... Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie ...- Śmierć pokazuje jak łączy…. Świadomość czasami śmierci pojedynczego człowieka dociera z trudem, a tu mamy całą grupę. To kataklizm - mówił Tadeusz Cymański, europoseł PiS, który przyszedł pod Pałac Prezydencki, gdzie setki warszawiaków czczą pamięć ofiar tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu.


Żegnaj ...... złączeni w bólu ...


Na Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przyczynek antoniński


Nauczyciel Miłosierdzia

Z życiorysu św. Antoniego wiemy, że był on nie tylko nauczycielem wiary i życia chrześcijańskiego, ale także apostołem i duszpasterzem. Był apostołem pojednania, przebaczenia i pokoju społecznego, tak jak św. Franciszek z Asyżu; był obrońcą i rzecznikiem wszelkiego rodzaju pokrzywdzonych: ubogich, chorych, więźniów...

Czciciele Świętego bezbłędnie odczytali te jego caritas chrześcijańską i obrali go za szczególny jej wzór i możnego patrona dobroczynności i miłosierdzia. Z inspiracji antoniańskiej powstały różne akcje charytatywne w Kościele, a także osobne instytucje: stowarzyszenia i bractwa o charakterze ascetyczno-charytatywnym, a nawet zgromadzenia zakonne, np. Ubogie Córki św. Antoniego, pracujące dla dzieci w szkołach i sierocińcach, czy Siostry św. Antoniego, zwane antoninkami, których celem jest opieka społeczna.

Chleb św. Antoniego

Bardzo szeroko rozpowszechniony jest tzw. Chleb św. Antoniego, czyli jałmużna na rzecz ubogich. Zwyczaj ten powstał na tle cudu, o którym mówi Legenda Rigaldina, czyli życiorys św. Antoniego napisany przez br. Jana Rigaud, na początku XIV wieku, oraz Liber miraculoum, czyli Księga cudów, z ok. 1370 roku. Otóż 20-miesięczne dziecko, Tommasino, utopiło się w wannie. Zrozpaczona matka obiecała św. Antoniemu, że jeżeli wskrzesi jej syna, to ona da ubogim tyle zboża, ile on waży. Dziecko wróciło do życia. Taki sposób znalazł naśladowców i został nawet zastosowany w błogosławieństwie liturgicznym jako benedictio ad pondus pueri, gdy rodzice wzywali opieki św. Antoniego, ofiarując na ubogich tyle zboża, ile waży dziecko.


Pod koniec XIX wieku powstała nowa forma „chleba św. Antoniego". W Tuluzie, w 1890 roku, młodej pracownicy Ludwice Bouffier zepsuł się zamek do sekretarzyka. W tym kłopocie pomodliła się do św. Antoniego, obiecując złożyć ofiarę na ubogich. Zamek się naprawił, a Ludwika odkryła nowy sekret: jeżeli szukasz zagubionej rzeczy, czy masz jaki inny kłopot, złóż ofiarę na biednych, a św. Antoni ci pomoże. Ten i inne podobne wypadki ogłosił wielki czciciel św. Antoniego i wydawca jego pism, ks. Antoni Locatelli z Padwy, w swoim Bollenino dell« Associazione Umversale Antoniana. Rzecz się upowszechniła. Prawie we wszystkich kościołach wprowadzono wizerunki św. Antoniego i skarbonki z napisem „Chleb św. Antoniego". W różnych krajach osobne pisemka propagowały tę formę kultu Świętego i akcji charytatywnej, m. in. w Polsce wychodziło czasopismo Chleb Ubogich św. Antoniego Padewskiego, Poznań 1895-1923.


Jeszcze parę słów o dwu nowych inicjatywach antoniańskich. W roku 1939, w Mekce kinematografii, Hollywood w Kalifornii, jedna z gwiazd na firmamencie filmowym, Berenice Pontreili, założyła w swoim środowisku stowarzyszenie żeńskie św. Antoniego, stawiające sobie za cel przychodzenie z pomocą ludziom ubogim, zwłaszcza emigrantom włoskim. Początkowa grupa, złożona z 13 osób, rozrosła się z biegiem czasu i obecnie liczy ok. 650 członkiń. Wykazuje dużą żywotność, dlatego rozszerzyła swój zakres działalności, m. in. w łonie stowarzyszenia powstał „Klub św. Antoniego", jako ośrodek apostolatu katolickiego, głównie poprzez propagowanie miesięcznika Messaggero di S. Antonio, Stowarzyszenie utrzymuje żywą łączność z bazyliką św. Antoniego w Padwie, m. in. w Roku Świętym 1975 zorganizowało pielgrzymkę 450 osób ze Stanów Zjednoczonych do grobu Świętego w Padwie.


W roku 1954 franciszkanie, stróże grobu św. Antoniego, odpowiadając na potrzebę społeczną, założyli instytut naukowo-wychowawczy dla chłopców sierot, finansowany społecznie, w głównej mierze z dobrowolnych ofiar czcicieli św. Antoniego. Głównym organizatorem był o. Pio Populin, późniejszy misjonarz w Brazylii. Sierociniec padewski uzyskał piękny teren poza miastem, tzw. Noventa, gdzie przy dawnym pałacu, ofiarowanym na ten cel, pobudowano nowoczesne budynki: mieszkania, szkołę, warsztaty, kaplicę, budynki gospodarcze i pomocnicze. W zakładzie tym znajduje dom, wykształcenie zawodowe i chrześci-jańskie wychowanie ponad 300 chłopców sierot.


Por. Cecylian Niezgoda, Św. Antoni z Padwy. Życie i nauczanie, Kraków 2002, s 212-213. str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło