SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościUroczystość Św. Antoniego

Uroczystość Św. Antoniego

Uroczystość św. Antoniego
„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”
Tegoroczne Uroczystości Św. Antoniego, patrona naszego Miasta w dniu 13 czerwca (w czwartek) poprzedzone zostały charytatywną akcją pn Antoniański Dar Serca, która była związana z kwestą uliczną na rzecz zakupu sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala w Jaśle. Kwesta uliczna przeprowadzona została w dniach 8 i 9 czerwca. Jasielskie szkoły i przedszkola przedstawiły bardzo bogate programy artystyczne, które też były połączone ze zbiórką datków oraz propagowaniem idei pomagania potrzebującym, w myśl hasła: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”. Finał akcji nastąpił 12 czerwca w środę na placu przykościelnym. Uczestnikom i licznie zebranej publiczności koncertował zespół Fioretti z Krakowa.
Sumie odpustowej o godz. 17.00 dnia 13 czerwca przewodniczył O. Bp Stanisław Dowalaszewicz z Boliwii. Po sumie procesja udała się na Skwer św. Antoniego gdzie O. Biskup Stanisław udzielił licznie zebranym błogosławieństwa relikwiami Świętego.
Po błogosławieństwie procesyjnie zebrani udali się do Sanktuarium Św. Antoniego gdzie miało miejsce błogosławieństwo chlebków św. Antoniego i wysyłanie balonów z pozdrowieniami odpustowymi.
Tego roku po raz pierwszy odbył się w dniach 12 i 13 czerwca Jarmark Antoniański.
Liczymy, że jarmark ten na stałe wejdzie do kalendarza imprez Parafii i Miasta.
W trakcie uroczystej Sumy odprawionej u franciszkanów modliliśmy się w Modlitwie powszechnej:
Do Boga, który w św. Antonim dał nam wiernego głosiciela prawdy ewangelicznej, zanośmy nasze pokorne prośby:

1. Odkupicielu wszystkich wierzących, polecamy Ci cały Kościół Święty i prosimy, aby był światłem oświecającym mroczne drogi współczesnego świata i był dla niego znakiem zbawienia.
2. Nauczycielu Prawdy, polecamy Ci Papieża Franciszka, biskupów, szczególnie obecnego wśród nas biskupa Stanisława, a także kapłanów i katechetów. Spraw, aby na wzór św. Antoniego, pełni Ducha Bożego głosili światu Dobrą Nowinę.
3. Chryste, Synu Człowieczy, polecamy Ci ludzi nauki. Racz ich oświecać, aby przepełnieni bojaźnią Bożą z pokorą służyli dobru wszystkich ludzi.
4. Kochający Jezu, polecamy Ci nasza Matkę Ojczyznę. Wspomagaj ją swoją łaską, aby umacniał się w niej porządek moralny i cnoty społeczne i spraw, aby jej mieszkańcy szczerze miłowali swoją ziemię, jej historię i wielkie tradycje.
5. Baranku Boży, polecamy Ci ludzi sprawujących władzę w naszym państwie oraz mieście. Przymnażaj im świadomości, że zostali powołani do służby dla dobra wszystkich i odpowiedzialnie oraz rzetelnie wypełniali swoje zadania.
6. Zatroskany Panie, polecamy Ci intencje tej Mszy św. : Pawła, Julię, Filipa, Łukasza i Małgorzatę. Pokornie prosimy dla nich o łaskę wiary, dary Ducha Świętego oraz opiekę św. Antoniego i Matki Najświętszej.
7. Jezu, Dawco życia, polecamy Ci naszych zmarłych, szczególnie zmarłego Antoniego Wiatraka, Wacława, Zofię i Antoniego. Spraw, aby cieszyli się oni oglądaniem Boga twarzą w twarz na wyżynach Niebieskiego Jeruzalem.
8. Zbawicielu nasz i Panie, polecamy Ci wszystkich obecnych na tej Eucharystii, a także mieszkańców naszego Miasta Jasła, wszystkich czcicieli św. Antoniego oraz osoby niosące krzyż choroby. Prosimy, aby modlitwy zanoszone przez nas za przyczyną Świętego z Padwy zostały przez Ciebie łaskawie wysłuchane.

Wszechmogący Wieczny Boże, racz wysłuchać naszej modlitwy, którą dzięki przemożnemu wstawiennictwu Doktora Ewangelicznego Św. Antoniego z Padwy zanosimy dziś przed Twój Majestat. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Tekst, zdjęcia: Jan Paweł Łucki


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło