SSA Jasło
SSA Jasło
...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili ...

    Menu
     Misja Stowarzyszenia
     Zarząd Stowarzyszenia
     Akty prawne
     Porozmawiajmy o ważnych sprawach
     Świetlica Radosna Przystań
     Nasza galeria
     Kazania św. Antoniego
     Aktualności
     Archiwum


   Dane teleadesowe:

   Stowarzyszenie Św. Antoniego w Jaśle
             38-200 Jasło, ul. Szopena 1
               tel/fax +48 13 448 11 15
              e-m@il do stowarzyszenia   admin
SSA Jasło
AktualnościŻyczenia i gratulacje
Czcigodnemu Ojcu Krzysztofowi Koziołowi Proboszczowi
i Gwardianowi z okazji Jubileuszu 25-lecia Święceń Kapłańskich i 5 rocznicy urzędowego przejęcia klasztoru aby wpatrzony w Miłość Chrystusa Zmartwychwstałego trwał przy Najwyższym Kapłanie pomimo trudności i był uległy Duchowi Świętemu, Który doprowadził Ojca Proboszcza aż dotąd i pragnie ukształtować na wzór Boskiego Serca
życzą
Parafianie
Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Św. Antoniego
Redakcja „Antosia”

KOMUNIKAT
Dnia 26 marca 2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Św. Antoniego w Jaśle i Świetlicy „Radosna Przystań” funkcjonującej przy jasielskich franciszkanach z Panią Dorotą Lignar - Dyrektorem MOPS. Tematem wiodącym spotkania była sytuacja dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.) zobowiązuje samorządy gmin do szczególnej dbałości o dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Uczestnicy spotkania z wielkim zrozumieniem odnieśli się do zadań jakie nakłada na nie Ustawa. Pani Dyrektor z wielkim zainteresowaniem podjęła tematy zasygnalizowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia. Strony rozstały się życząc sobie nawzajem spokojnych Świąt Wielkanocnych, owocnej współpracy na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Ustalono termin spotkania roboczego, na którym zostaną omówione szczegóły i możliwości dalszej współpracy. Miłym akcentem było przekazanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia na ręce Pani Dyrektor życzeń wielkanocnych od dzieci i wolontariuszy Świetlicy wraz z Kartką świąteczną ręcznie przez te dzieci wykonaną.
jpł


ZAPROSZENIE OPŁATKOWE
zapraszamyZarząd Stowarzyszenia


 str:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SSA Jasło


                      Polecane strony www

                      Bzaylika Św. Antoniego w Padwie
                      OO.Franciszkanie Jasło
                      Posłaniec Świętego Antoniego z Pad
                      Radio Via Rzeszów
SSA Jasło